Profil Kepala Badan

PROFIL KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN


Nama              : Ir. Hj. Triasgani Purbasari, MM.

NIP                  :19631124 200112 2 001

TTL                             : Jakarta, 24 November 1963

Agama               : Islam

Pangkat Sekarang   : Pembina (IV/a)

Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (Manajemen)

Jabatan              : Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 

Share :