Profil Kepala Badan

PROFIL KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI BANTEN
Nama              : IKA SRI ERIKA, S.Sos, M.Si.

NIP                  :19690209 200112 2 001

TTL                          : Majalengka, 09 Februari 1969

Agama               : Islam

Pangkat Sekarang   : Pembina (IV/a)

Pendidikan Terakhir : Pasca Sarjana (Manajemen)

Jabatan              : Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten 

Share :